Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta

Navigace:/Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta2021-01-13T07:33:34+00:00

Popis projektu

Medikům z Univerzity Karlovy v Praze jsme pomohli vyřešit prostor pro simulaci oddělení ARO a JIP.

Cílem bylo rozdělit místnost o délce 20 m na pět různých sekcí. Mobilní příčky splňují zvukový útlum 47 dB. Jednotlivé panely jsou dvoubodově zavěšeny v kolejnici a parkují se mimo osu kolejnice a manipulace s nimi je jednoduchá.

Detaily projektu

Kategorie:

Výrobci: